JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 สิงหาคม - 3 กันยายน พ.ศ. 2564


ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน

ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) )
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ
2 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
3 มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
4 มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
5 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
6 มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
7 มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
8 มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อาคาร
แอร์พอร์ตบิสิเนสพาร์คเลขที่ 90 ห้อง 108 – 110 ชั้น 1 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เชียงใหม่

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI),เชียงใหม่
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 สิงหาคม - 3 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่โพส 23 ส.ค. 2564

Top 5
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,นักวิชาการสาธารณสุข,ฉะเชิงเทรา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564