JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

งานสาธารณสุข

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประกาศจ้างเหมาบุคคล นักจิตวิทยาให้การปรึกษา 5 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 5 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 9 - 16 สิงหาคม 2564


ประกาศจ้างเหมาบุคคล นักจิตวิทยาให้การปรึกษา ๕ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ๕ ตำแหน่ง

1 ตำแหน่งนักจิตวิทยาให้การปรึกษา
อัตราว่าง 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจิตวิทยาหรือจิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาให้การปรึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมสงเคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาจากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
อัตราว่าง 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาศาธารณสุขศาสตร์ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เลขที่ 775 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : 9 - 16 สิงหาคม 2564

File แนบ
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : ขอนแก่น นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ขอนแก่น,นักวิชาการสาธารณสุข,โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประกาศจ้างเหมาบุคคล นักจิตวิทยาให้การปรึกษา 5 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 5 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 9 - 16 สิงหาคม 2564
วันที่โพส 10 ส.ค. 2564

Top 5
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,นักวิชาการสาธารณสุข,ฉะเชิงเทรา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564