JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานสรรพากรภาค 6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 70 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 70 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

การรับสมัคร
สำนักงานสรรพากรภาค 4 รับสมัครสอบเป็นรายหน่วยสอบแยกตามหน่วยงาน จำนวน 10 หน่วยดังนี้
หน่วยสอบที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี
หน่วยสอบที่ 2 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี
หน่วยสอบที่ 3 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี
หน่วยสอบที่ 4 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
หน่วยสอบที่ 5 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2
หน่วยสอบที่ 6 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1
หน่วยสอบที่ 7 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
หน่วยสอบที่ 8 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
หน่วยสอบที่ 9 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
หน่วยสอบที่ 10 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรภาค 6 ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมสรรพากร,สำนักงานสรรพากรภาค 6,ราชบุรี,กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี,นครปฐม,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสรรพากรภาค 6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 70 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่โพส 30 มิ.ย. 2564

Top 5
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,นักวิชาการสาธารณสุข,ฉะเชิงเทรา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564