JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 มี.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 11 – 22 มกราคม 2564


ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง
ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน

รายละเอียดการรับสมัคร
ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี (ป.ตรี) ทุกสาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองแผนงาน ชั้น4 กรมท่าอากาศยาน 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : 11 – 22 มกราคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : กรมท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมท่าอากาศยาน,กรุงเทพมหานคร
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 11 – 22 มกราคม 2564
วันที่โพส 8 ม.ค. 2564

Top 5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 99 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
การไฟฟ้านครหลวง,MEA
การไฟฟ้านครหลวง MEA รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานฯ เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 22 คุณวุฒิ รวม 141 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
การประปาส่วนภูมิภาค,รัฐวิสาหิจ
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 16 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2564