JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 มี.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มกราคม 2564


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือการจัดการ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มกราคม 2564
1 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ
แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ
2 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา
24.00 น. ของวันที่ 19 มกราคม 2564
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มกราคม 2564
วันที่โพส 7 ม.ค. 2564

Top 5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 99 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
การไฟฟ้านครหลวง,MEA
การไฟฟ้านครหลวง MEA รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานฯ เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 22 คุณวุฒิ รวม 141 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
การประปาส่วนภูมิภาค,รัฐวิสาหิจ
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 16 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2564