JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563


1 ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า (ปวส.)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม

2 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ปวส.)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร นครพนม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, อำนาจเจริญ, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, มุกดาหาร,นครพนม ,กรมประชาสัมพันธ์,สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่โพส 17 พ.ย. 2563

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564