JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 ธ.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) จ.นครปฐม


โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) จ.นครปฐม
สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
1. รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา (ระยะเวลาก่อสร้าง 33 เดือน)
วุฒิการศึกษา ปวช. สาขา ก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ ขึ้นไป
ลักษณะงาน ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน และ งานถนน / งานสำรวจวางแนวก่อสร้างสะพานและงานถนน
เงินเดือน 13,000 – 15,000 บาท มีสวัสดิการประกันสังคม มีที่พัก
2. รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ระยะเวลาก่อสร้าง 33 เดือน)
วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ก่อสร้าง/โยธา (ถ้าจบ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
ลักษณะงาน ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน และ งานถนน
เงินเดือน 18,000 – 20,000 บาท มีสวัสดิการประกันสังคม มีที่พัก
3. รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ระยะเวลาก่อสร้าง 33 เดือน)
วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา สำรวจ (ถ้าจบ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
ลักษณะงาน งานสำรวจวางแนวก่อสร้างสะพานและงานถนน
เงินเดือน 18,000 – 20,000 บาท มีสวัสดิการประกันสังคม มีที่พัก
สนใจสามารถส่ง Resume ที่มีรูปถ่าย และ transcript มาสมัครได้ทางอีเมล o.pattanasak@gmail.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 089-7888647


Tags : หางานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

หางานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) จ.นครปฐม
วันที่โพส 23 ต.ค. 2563

Top 5
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563