JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 ธ.ค. 2563

งานธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถเข้าเป็นพนักงานของธนาคาร จำนวนหลายอัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต


ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Marketing Officer - Bancassurance (เจ้าหน้าที่การตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต)

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
อายุไม่เกิน 40 ปี
ประสบการณ์ด้านการขายประกันชีวิตอย่างน้อย 1 ปี
ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต
ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

พื้นที่ในการปฏิบัติงาน: กรุงเทพและปริมณฑล/ต่างจังหวัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล คุณธิดารัตน์ โทร: (66) 0 2685 7704 อีเมล: Tidarat.Bootwapee@bangkokbank.com
พื้นที่ต่างจังหวัด คุณปริญญา โทร: (66) 0 2296 8356 อีเมล: Parinya.Pangchai@bangkokbank.com

สมัครงานตำแหน่งนี้

Tags : ธนาคารกรุงเทพ

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถเข้าเป็นพนักงานของธนาคาร จำนวนหลายอัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
วันที่โพส 22 ต.ค. 2563

Top 5
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563