JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 ธ.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 20 – 22 ตุลาคม 2563


กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนอัตราว่าง 7 อัตรา
อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 15000 บาทต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาจากสถาบัน การศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง
สถานที่ ปฏิบัติงาน กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 4 อาคารกรมการปกครอง ถนน อัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ห้องประชุมสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ชั้น 5 กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2563

1. ประกาศ
2. ใบสมัครลูกจ้างฯ
3. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์แนบท้าย

Tags : กรุงเทพมหานคร กรมการปกครอง

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรุงเทพมหานคร,กรมการปกครอง
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 20 – 22 ตุลาคม 2563
วันที่โพส 14 ต.ค. 2563

Top 5
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563