JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 ธ.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร 12 - 21 ตุลาคม 2563


ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ 1785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการทั่วไป การเลขานุการ เลขานุการ การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สํานักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ 493 หมู่ที่ 1 ตำบล บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000
วันที่เปิดรับสมัคร : 12 - 21 ตุลาคม 2563

File.. แนบ
Tags : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ บึงกาฬ

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ,บึงกาฬ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร 12 - 21 ตุลาคม 2563
วันที่โพส 14 ต.ค. 2563

Top 5
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563