JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ม.ค. 2564

งานในสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 9 ตุลาคม 2563


ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- รหัส ๓๑๕ การตลาด/การขาย/ธุรกิจค้าปลีกการจัดการธุรกิจค้าปลีก/การจัดการทั่วไป(การตลาด/ธุรกิจศึกษา(การตลาด)/การโฆษณา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณา
รับรองแล้วในสาขาวิชา

- รหัส ๓๐๙ การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์/การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน/เทคโนโลยีโลจิสติกส์/วิศวกรรมโลจิสติกส์/การจัดการผลิต/การจัดการอุตสาหกรรม/การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชา
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
วิธีสมัคร : ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 3395 ตำบล วัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร สระแก้ว
วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2563 (ในวันราชการ)

File แนบ


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สระแก้ว,วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 9 ตุลาคม 2563
วันที่โพส 24 ก.ย. 2563

Top 5
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,นครสวรรค์,นครราชสีมา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม 2564
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,สตูล,สงขลา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 26 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 มกราคม 2564 - 5 กุมภาพันธ์ 2564
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มกราคม 2564
กรมท่าอากาศยาน,กรุงเทพมหานคร
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 11 – 22 มกราคม 2564
BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน),รถไฟฟ้ามหานคร,รถไฟฟ้า,ทางด่วนและรถไฟฟ้า,รถไฟฟ้าสายสีม่วง,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,รถไฟใต้ดิน,bmcl,mrt,subway,รถไฟฟ้า MRT,MRT,BEM,SUBWAY
BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน 7 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564