JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2563

งานสาธารณสุข

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

1 ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3 นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

4 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์

สมัครทางเว็บไซต์ : https://diw.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563

ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

File.. แนบ
Tags : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5
การไฟฟ้านครหลวง,MEA
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานของ MEA 22 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นครราชสีมา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ รวม 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 18 กันยายน 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 17,กรมทางหลวง,
สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 28 กันยายน 8 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ลำปาง,กรมป่าไม้,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ จำนวน 848 ราย เปิดรับสมัคร 14 - 21 กันยายน 2563