JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา เปิดรับสมัคร - 10 สิงหาคม 2563

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,ระนอง

ด้วยจังหวัดระนอง โดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา
จํานวน 1 ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน 15,000.00 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาจิตวิทยา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง เลขที่ 989 หมู่ 3 ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

File.. แนบ
Tags : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระนอง

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5
การไฟฟ้านครหลวง,MEA
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานของ MEA 22 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นครราชสีมา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ รวม 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 18 กันยายน 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 17,กรมทางหลวง,
สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 28 กันยายน 8 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ลำปาง,กรมป่าไม้,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ จำนวน 848 ราย เปิดรับสมัคร 14 - 21 กันยายน 2563