JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 26 สิงหาคม 2563

ระยอง,กรมประมง

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง))
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเที่ยบเท่า ในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ทางการประมง
ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์ิน่า
หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)
เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 สิงหาคม 2563 ในวันราชการ
ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ทีโทรศัพท์หมายเลข 0 38 652 139-4
ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

File.. แนบ
Tags : ระยอง กรมประมง

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5
การไฟฟ้านครหลวง,MEA
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานของ MEA 22 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นครราชสีมา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ รวม 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 18 กันยายน 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 17,กรมทางหลวง,
สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 28 กันยายน 8 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ลำปาง,กรมป่าไม้,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ จำนวน 848 ราย เปิดรับสมัคร 14 - 21 กันยายน 2563