JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2563

งานในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 67 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 สิงหาคม - 7 กันยายน พ.ศ.2563

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย,มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ขอนแก่น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จำนวน 67 อัตรา
ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว
หน่วยงาน กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเพศชาย
1 มีวุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2 อายุไม่น้อยกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปืนริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม และรอบอกวัดได้โดยรอบเสมอราวนม เวลาหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร
4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย เช่น ตาบอดสี ตาบอด
กลางคืน สายตาสั้นมากกว่า 6 Diopters และผ่านการตรวจร่างกายตามทีมหาวิทยาลัยกำหนด
5 ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ซี่งมองเห็นในที่เปิดเผย

คุณสมบัติเฉพาะเพศหญิง
2.1 วุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.2 อายุไม่น้อยกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน50 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันทปิดรับสมัคร
2.3 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
2.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย เช่น ตาบอดสี
ตาบอดกลางคืน สายตาสั้นมากกว่า 6 Diopters และผ่านการตรวจร่างกายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.5 ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ซี่งมองเห็นในที่เปิดเผย


สมัครทางเว็บไซต์ : https://ilp.kku.ac.th/e-administration/
เริ่มสมัคร: 06 สิงหาคม พ.ศ.2563 ปิดรับสมัคร: 07 กันยายน พ.ศ.2563


ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

File.. แนบ
Tags : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5
การไฟฟ้านครหลวง,MEA
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานของ MEA 22 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นครราชสีมา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ รวม 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 18 กันยายน 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 17,กรมทางหลวง,
สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 28 กันยายน 8 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ลำปาง,กรมป่าไม้,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ จำนวน 848 ราย เปิดรับสมัคร 14 - 21 กันยายน 2563