JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

เรือนจํากลางนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ เปิดรับสมัคร - 14 สิงหาคม 2563


ประกาศเรือนจํากลางนครปฐม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตําแหน่งพนักงานธุรการ และตําแหน่งพนักงานขาย

1 ตําแหน่งพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท + เงินเพิ่มครองชีพชั่วคราว รวมเป็น 10000 บาท
จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

2 ตําแหน่งพนักงานขาย
อัตราเงินเดือน 8690 บาท + เงินเพิ่มครองชีพชั่วคราว รวมเป็น 10000 บาท
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ไม่ระบุวุฒิการศึกษา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจํากลางนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ในวัน และเวลาราชการ หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 3426 1364


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : เรือนจํากลางนครปฐม นครปฐม

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

เรือนจํากลางนครปฐม,นครปฐม
เรือนจํากลางนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ เปิดรับสมัคร - 14 สิงหาคม 2563
วันที่โพส 6 ส.ค. 2563

Top 5
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,นครสวรรค์,นครราชสีมา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม 2564
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,สตูล,สงขลา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 26 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 มกราคม 2564 - 5 กุมภาพันธ์ 2564
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มกราคม 2564
กรมท่าอากาศยาน,กรุงเทพมหานคร
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 11 – 22 มกราคม 2564
BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน),รถไฟฟ้ามหานคร,รถไฟฟ้า,ทางด่วนและรถไฟฟ้า,รถไฟฟ้าสายสีม่วง,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,รถไฟใต้ดิน,bmcl,mrt,subway,รถไฟฟ้า MRT,MRT,BEM,SUBWAY
BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน 7 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564