JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 10 - 21 สิงหาคม 2563


ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่
อัตราว่าง 8 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นท่าจิตวิทยา

2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราว่าง 5 อัตรา
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง (ตามเอกสารแนบท้าย) / สมัครทาง E-mail : probation08@gmail.com / Fax 02 143 8828
วันที่เปิดรับสมัคร : 10 - 21 สิงหาคม 2563

 

File แนบ


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ นครพนม ลำพูน พิษณุโลก สมุทรสาคร กระบี่ สมุทรปราการ ตราด เพชรบุรี ภูเก็ต พัทลุง

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมคุมประพฤติ,กรุงเทพมหานคร,ฉะเชิงเทรา,บุรีรัมย์,นครพนม,ลำพูน,พิษณุโลก,สมุทรสาคร,กระบี่,สมุทรปราการ,ตราด,เพชรบุรี,ภูเก็ต,พัทลุง
กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 10 - 21 สิงหาคม 2563
วันที่โพส 4 ส.ค. 2563

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564