JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 10 - 21 สิงหาคม 2563


ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่
อัตราว่าง 8 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นท่าจิตวิทยา

2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราว่าง 5 อัตรา
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.ทุกสาขา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง (ตามเอกสารแนบท้าย) / สมัครทาง E-mail : probation08@gmail.com / Fax 02 143 8828
วันที่เปิดรับสมัคร : 10 - 21 สิงหาคม 2563

 

File แนบ


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ นครพนม ลำพูน พิษณุโลก สมุทรสาคร กระบี่ สมุทรปราการ ตราด เพชรบุรี ภูเก็ต พัทลุง

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมคุมประพฤติ,กรุงเทพมหานคร,ฉะเชิงเทรา,บุรีรัมย์,นครพนม,ลำพูน,พิษณุโลก,สมุทรสาคร,กระบี่,สมุทรปราการ,ตราด,เพชรบุรี,ภูเก็ต,พัทลุง
กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 10 - 21 สิงหาคม 2563
วันที่โพส 4 ส.ค. 2563

Top 5
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,นักวิชาการสาธารณสุข,ฉะเชิงเทรา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564