JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ม.ค. 2564

งานสาธารณสุข

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2563


ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง
1 นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี )
2 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
3 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)
4 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
5 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น)
6 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี)
7 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา)
8 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช)
9 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)

สมัครทางเว็บไซต์ : https://anamai.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : เชียงใหม่ นครสวรรค์ ราชบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ยะลา สระบุรี กรมอนามัย

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

เชียงใหม่,นครสวรรค์,ราชบุรี,ขอนแก่น,อุดรธานี,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,ยะลา,สระบุรี,กรมอนามัย
กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2563
วันที่โพส 23 ก.ค. 2563

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564