JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 ธ.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

( 223 อัตรา ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 เปิดรับสมัคร 20 - 26 กรกฎาคม 2563


 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 1 : Job Information

เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 2 : คุณวุฒิ สาขาวิชา สถานที่ปฏิบัติงาน และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สังกัดสำนักงานใหญ่ : ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร
 
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 
สังกัดการไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่)  ภาค 1 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, เชียงราย
 
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง        
 
สังกัดการไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก)  ภาค 1 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดกำแพงเพชร, แพร่, พิษณุโลก, พิจิตร
 
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง        
 
สังกัดการไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี)  ภาค 1 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดลพบุรี, นครสวรรค์, อุทัยธานี, เพชรบูรณ์
 
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง        
 
สังกัดการไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี)  ภาค 2 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดหนองบัวลำภู, ขอนแก่น, อุดรธานี, เลย, บึงกาฬ
 
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง        
 
สังกัดการไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี)  ภาค 2 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด
 
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง       
 
สังกัดการไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ชัยภูมิ
 
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง        
 
สังกัดการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา)  ภาค 3 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, นครนายก, สระแก้ว
 
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง        
 
สังกัดการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี)  ภาค 3 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ฉะเชิงเทรา
 
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง        
 
สังกัดการไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม)  ภาค 3 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดกาญจนบุรี, นครปฐม
 
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง        
 
สังกัดการไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี)  ภาค 4 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี (ยกเว้นบ้านโป่ง), เพชรบุรี, ระนอง, ชุมพร
 
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง        
 
สังกัดการไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต,  ตรัง
 
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง        
 
สังกัดการไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา)  ภาค 4 : ปฏิบัติงานที่จังหวัดสงขลา, สตูล, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส
 
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
    คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง        
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 3 : ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-24)
 
สมัครทางเว็บไซต์ : https://pea.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 - 26 กรกฎาคม 2563


Tags : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร แพร่ พิษณุโลก พิจิตร พิษณุโลก ลพบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย บึงกาฬ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ระนอง ชุมพร เพชรบุรี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ตรัง สงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, เชียงราย,กำแพงเพชร, แพร่, พิษณุโลก, พิจิตร,พิษณุโลก,ลพบุรี, นครสวรรค์, อุทัยธานี, เพชรบูรณ์,หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, อุดรธานี, เลย, บึงกาฬ,ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด,นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ชัยภูมิ,ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, นครนายก, สระแก้ว,ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ฉะเชิงเทรา,กาญจนบุรี, นครปฐม,เพชรบุรี, ระนอง, ชุมพร,เพชรบุรี,นครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต, ตรัง,สงขลา, สตูล, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส,
( 223 อัตรา ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 เปิดรับสมัคร 20 - 26 กรกฎาคม 2563
วันที่โพส 15 ก.ค. 2563

Top 5
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563