JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ก.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 จำนวน 38 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี


1. สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตำแหน่งนักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา
2. สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตำแหน่งนักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่ จป. วิชาชีพ) จำนวน 28 อัตรา
3. สรรหาบุคคลภายใน กฟภ. โดยการสอบปรับวุฒิจากพนักงานวิชาชีพ เป็น นักวิชาการ จำนวน 69 อัตรา
4. สรรหาบุคคลจากกลุ่มลูกจ้างของ กฟภ. เป็น พนักงานวิชาชีพ จำนวน 209 อัตรา


การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ)

การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563
ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ)
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 1 : ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 - 24)
 
รายละเอียดตำแหน่งงาน (Job Description) ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ)
 
- สังกัดการไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่)  ภาค 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1.นทน.(จป) งานกลุ่มนักวิชาการ และผู้ชำนาญการ กฟฟ. ชั้น 1-3
 
- สังกัดการไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี)  ภาค 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. นทน.(จป) ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. นทน.(จป) งานกลุ่มนักวิชาการ และผู้ชำนาญการ กฟฟ. ชั้น 1-3
 
- สังกัดการไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี)  ภาค 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. นทน.(จป) งานกลุ่มนักวิชาการ และผู้ชำนาญการ กฟฟ. ชั้น 1-3
 
- สังกัดการไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. นทน.(จป) ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. นทน.(จป) งานกลุ่มนักวิชาการ และผู้ชำนาญการ กฟฟ. ชั้น 1-3
 
- สังกัดการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา)  ภาค 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. นทน.(จป) ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
 
- สังกัดการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี)  ภาค 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. นทน.(จป) งานกลุ่มนักวิชาการ และผู้ชำนาญการ กฟฟ. ชั้น 1-3
 
- สังกัดการไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม)  ภาค 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. นทน.(จป) งานกลุ่มนักวิชาการ และผู้ชำนาญการ กฟฟ. ชั้น 1-3
 
- สังกัดการไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี)  ภาค 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. นทน.(จป) งานกลุ่มนักวิชาการ และผู้ชำนาญการ กฟฟ. ชั้น 1-3
 
- สังกัดการไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. นทน.(จป) งานกลุ่มนักวิชาการ และผู้ชำนาญการ กฟฟ. ชั้น 1-3
 
- สังกัดการไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา)  ภาค 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. นทน.(จป) งานกลุ่มนักวิชาการ และผู้ชำนาญการ กฟฟ. ชั้น 1-3

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 1 : คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถานที่ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 2 : ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 - 24)


สมัครออนไลน์ที่ https://pea.thaijobjob.com/

วันที่เปิดรับสมัคร : 10 - 15 กรกฎาคม 2563


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชลบุรี อยุธยา นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ อุดรธานี นครปฐม เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ยะลา

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ชลบุรี,อยุธยา,นครราชสีมา,อุบลราชธานี,เชียงใหม่,อุดรธานี,นครปฐม,เพชรบุรี,นครศรีธรรมราช,ยะลา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 จำนวน 38 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี
วันที่โพส 8 ก.ค. 2563

Top 5
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 24,000 - 218,400 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564
รัฐวิสาหกิจ
(งานรัฐวิสาหกิจ) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
กรมปศุสัตว์,สระบุรี
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรมการจัดหางาน,กรุงเทพมหานคร
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 6 สิงหาคม 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564