JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการประมง ทางประมง ทางการจัดการประมง ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเทคโนโลยีการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือทางสัตวศาสตร์ หรือ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีววิทยาทางน้ำ ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางพันธุศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางเคมี ทางเคมีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ทางเคมีวิศวกรรม หรือทางเคมีอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางการประมง หรือทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) 127 หมู่ที่ 8 ตำบล โคกขาม อำเภอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : สมุทรสาคร กรมประมง

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สมุทรสาคร,กรมประมง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
วันที่โพส 24 มิ.ย. 2563

Top 5
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,นครสวรรค์,นครราชสีมา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม 2564
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,สตูล,สงขลา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 26 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 มกราคม 2564 - 5 กุมภาพันธ์ 2564
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มกราคม 2564
กรมท่าอากาศยาน,กรุงเทพมหานคร
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 11 – 22 มกราคม 2564
BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน),รถไฟฟ้ามหานคร,รถไฟฟ้า,ทางด่วนและรถไฟฟ้า,รถไฟฟ้าสายสีม่วง,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,รถไฟใต้ดิน,bmcl,mrt,subway,รถไฟฟ้า MRT,MRT,BEM,SUBWAY
BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน 7 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564