JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 12 ส.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2563

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,สงขลา,อุดรธานี,สมุทรปราการ,นครปฐม,กรุงเทพมหานคร

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1 ครูพี่เลี้ยง
อัตราว่าง 5 อัตรา (ปฏิบัติราชการศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดนครปฐม)
ค่าตอบแทน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบได้
ในระดับเดียวกัน

2 นักวิชาการแรงงาน
อัตราว่าง ุ 6 อัตรา (ปฏิบัติราชการสังกัดส่วนกลาง)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

3 นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราว่าง 2 อัตรา (ปฏิบัติราชการสังกัดส่วนกลาง)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราว่าง 3 อัตรา (ปฏิบัติราชการศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสงขลา)
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

5 เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราว่าง 3 อัตรา (ปฏิบัติราชการสังกัดส่วนกลาง 2 อัตรา และศูนย์เด็กเล็กฯ
จังหวัดสมุทรปราการ 1 อัตรา)
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

เว็บไซต์ที่เปิดรับสมัคร : https://labour.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

File.. แนบ
Tags : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สงขลา อุดรธานี สมุทรปราการ นครปฐม กรุงเทพมหานคร

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5