JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 12 ส.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 8 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กรมประมง,สงขลา

ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หางการจัดการประมง ทางการประมง
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาการประมง
ทางชีววิทยาประมง ทางเทคโนโลยีการประมง ทางเทคโนโลยีการผสิตสัตว์
ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ ทางประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางหะเล
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทั่วไป
ทางชีววิทยาทางน้ำ ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีวศึกษาทั่วไป
ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางพันธุศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หางเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางวาริขศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์ ทางกระบวนการเคมี
และฟิสิกส์ ทางเคมีชีวภาพ ทางเคมีวิศวกรรม ทางเคมีอุตสาหกรรม
ทางชีวภาพทางเทคโนโลยี ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยาภรทางทะเล
และชายฝั่ง
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
หางเทคโนโลยีการจัดการหรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
สาขาวิชาเทคโนโดยีการผลิตสัตว์ ทางเทารประมง
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา 130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

File.. แนบ
Tags : กรมประมง สงขลา

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5