JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรับสมัครงาน 1200 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9000 บาท


โครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน
จ้างงาน 5 เดือน
เดือนละ 9000 บาท
จำนวน 1200 อัตรา
ในพื้นที่ 16 จังหวัด พะเยา,อุทัยธานี,สระบุรี,ระยอง,แพร่,สกลนคร,สุพรรณบุรี,พังงา,สุโขทัย,อำนาจเจริญ,ปราจีนบุรี,สุราษฎร์ธานี,พิษณุโลก,ศรีสะเกษ,ฉะเชิงเทรา,ยะลา


สมัครทางเว็บไซต์ : http://training.gistda.or.th/forest/
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : พะเยา อุทัยธานี สระบุรี ระยอง แพร่ สกลนคร สุพรรณบุรี พังงา สุโขทัย อำนาจเจริญ ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ยะลา

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

พะเยา,อุทัยธานี,สระบุรี,ระยอง,แพร่,สกลนคร,สุพรรณบุรี,พังงา,สุโขทัย,อำนาจเจริญ,ปราจีนบุรี,สุราษฎร์ธานี,พิษณุโลก,ศรีสะเกษ,ฉะเชิงเทรา,ยะลา
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรับสมัครงาน 1200 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9000 บาท
วันที่โพส 6 พ.ค. 2563

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564