JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 3 ธ.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเปิดรับสมัคร 4 - 25 พฤษภาคม 2563


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 14160 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาช่างก่อสร้าง

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ 160 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : 4 - 25 พฤษภาคม 2563File.. แนบ
Tags : ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาค

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ชลบุรี,การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเปิดรับสมัคร 4 - 25 พฤษภาคม 2563
วันที่โพส 27 เม.ย. 2563

Top 5
เพชรบุรี,PEA,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ภาคใต้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฎิบัติงาน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 - 27 พฤศจิกายน 2563
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563