JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 ก.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเปิดรับสมัคร 4 - 25 พฤษภาคม 2563


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 14160 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาช่างก่อสร้าง

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ 160 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : 4 - 25 พฤษภาคม 2563


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาค

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ชลบุรี,การประปาส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเปิดรับสมัคร 4 - 25 พฤษภาคม 2563
วันที่โพส 27 เม.ย. 2563

Top 5
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 24,000 - 218,400 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564
รัฐวิสาหกิจ
(งานรัฐวิสาหกิจ) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
กรมปศุสัตว์,สระบุรี
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรมการจัดหางาน,กรุงเทพมหานคร
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 6 สิงหาคม 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564