JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 2 ก.ค. 2565

โอนย้าย/เปลี่ยนสายงาน

กรมบัญชีกลาง รับโอนข้าราชการ 57 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2563


ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 44 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง : นักบัญชี
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการคลัง
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ผู้สนใจขอโอนสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการโอน ผ่านช่องทาง e-mail : personal@cgd.go.th
หรือทางไปรษณีย์ ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตกรุงเทพ 10400
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับโอนข้าราชการ 57 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2563
วันที่โพส 22 เม.ย. 2563


สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 23 อัตรา เงินเดือน 20,000 - 70,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2565
Top 5
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 85 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2565 - 4 กรกฎาคม 2565
กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการบรรจุครั้งแรก 300 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 กรกฎาคม 2565 - 5 สิงหาคม 2565
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (หลายจังหวัด) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม 2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 4 - 8 กรกฎาคม 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า และบุคคลภายนอก 102 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน 2565 - 1 กรกฎาคม 2565