JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 ธ.ค. 2563

โอนย้าย/เปลี่ยนสายงาน

กรมบัญชีกลาง รับโอนข้าราชการ 57 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2563


ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 44 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง : นักบัญชี
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการคลัง
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ผู้สนใจขอโอนสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการโอน ผ่านช่องทาง e-mail : personal@cgd.go.th
หรือทางไปรษณีย์ ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตกรุงเทพ 10400
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

File.. แนบ
Tags : กรมบัญชีกลาง

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับโอนข้าราชการ 57 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2563
วันที่โพส 22 เม.ย. 2563

Top 5
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563