JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 26 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563


ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการด้านระบบไฟฟ้า 3 ก.พ. 2563 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ผุ้ช่วยช่าง
จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง ปวช สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2 ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน)
จำนวน 16 อัตรา
คุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง ปวช สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3 ผู้ช่วยบัญชี
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.ทุกสาขา

4 ผู้ช่วยบัญชี
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.สาขาการบัญชี

5 ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัิติเฉพาะตำแหน่ง ปวช สาขาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ส่านักงานการไฟฟ้าเขต 1(อยุธยา) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3(หน่วยงานที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก) ตาม File แนบ
วันที่เปิดรับสมัคร : 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

 

File แนบ


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร นครปฐม รัฐวิสาหกิจ

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,PEA,พระนครศรีอยุธยา,สุพรรณบุรี,กาญจนบุรี,สมุทรสาคร,นครปฐม,รัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 26 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่โพส 3 ก.พ. 2563

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564