JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัคร 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563


ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

1 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา
สมัครได้ที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก 772 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทร 05531 3380-1
สมัครได้ที่ นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 50 หมู่ 5 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร โทร 04278 0917

2 ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
สมัครได้ที่ นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี หมู่ 6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ลพบุรี โทร 03649 1478

3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง 182 หมู่ 1 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง โทร 07482 9726
สมัครได้ที่ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล หมู่ 7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล โทร 07475 2001

4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี หมู่ 6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ลพบุรี โทร 03649 1478

5 ตำแหน่งคนครัว
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.3
สมัครได้ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 42 หมู่ 7 ต.ทุ่งใส อ.สีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 07537 6226-7

6 ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.3
สมัครได้ที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว 146 หมู่ 3 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โทร 03760 0285

วันที่เปิดรับสมัคร 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พิษณุโลก สกลนคร ลพบุรี พัทลุง สตูล นครศรีธรรมราช สระแก้ว

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,พิษณุโลก,สกลนคร,ลพบุรี,พัทลุง,สตูล,นครศรีธรรมราช,สระแก้ว
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัคร 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่โพส 23 ม.ค. 2563

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564