JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ก.พ. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครพนักงาน ฯ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือนแรกบรรจุ 35,500 บาทท เปิดรับสมัคร 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้คามรู้ และความสามารถและประสบการณ์

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยี
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุ 35,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือนวัตกรรม
มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีและมีประสบการณ์ทำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครไม่น้อยกว่า 3 ปี

สมัครทางเว็บไซต์ : https://otcc.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ


Tags : สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

Top 5

ระยอง,สุรินทร์,เชียงใหม่,ภูเก็ต,ประจวบคีรีขันธ์,ลพบุรี,พิจิตร,นครสวรรค์,สตูล,ชลบุรี,กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ปวส. - ป.ตรี - ป.โท 16 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563
สำนักงานกิจการยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 - 19500 บาท ไม่ต้องผ่านภาค ก เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2563
กรมทรัพยากรธรณี,ขอนแก่น,ลำปาง,ปทุมธานี
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ ถึง 17 มีนาคม 2563