JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2563

งานสาธารณสุข

กรมอนามัย (นครสวรรค์,อุดรธานี,เชียงใหม่,สระบุรี,ชลบุรี,ราชบุรี) รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563

นครสวรรค์,อุดรธานี,เชียงใหม่,สระบุรี,ชลบุรี,ราชบุรี,กรมอนามัย

ประกาศกรมอนามัยเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง
1 นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)
2 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ(ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี)
3 เภสัชกรปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
4 นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3นครสวรรค์)
5 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)
6 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
7 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี)
8 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 3นครสวรรค์)
9 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)
10 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
11 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี)

สมัครทางเว็บไซต์ : https://anamai.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ


ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

Tags : นครสวรรค์ อุดรธานี เชียงใหม่ สระบุรี ชลบุรี ราชบุรี กรมอนามัย

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5
การไฟฟ้านครหลวง,MEA
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานของ MEA 22 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นครราชสีมา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ รวม 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 18 กันยายน 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 17,กรมทางหลวง,
สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 28 กันยายน 8 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ลำปาง,กรมป่าไม้,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ จำนวน 848 ราย เปิดรับสมัคร 14 - 21 กันยายน 2563