JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 ก.พ. 2563

งานสาธารณสุข

กรมอนามัย (นครสวรรค์,อุดรธานี,เชียงใหม่,สระบุรี,ชลบุรี,ราชบุรี) รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563

นครสวรรค์,อุดรธานี,เชียงใหม่,สระบุรี,ชลบุรี,ราชบุรี,กรมอนามัย

ประกาศกรมอนามัยเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง
1 นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)
2 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ(ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี)
3 เภสัชกรปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
4 นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 3นครสวรรค์)
5 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)
6 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
7 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี)
8 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 3นครสวรรค์)
9 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)
10 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
11 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี)

สมัครทางเว็บไซต์ : https://anamai.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ


Tags : นครสวรรค์ อุดรธานี เชียงใหม่ สระบุรี ชลบุรี ราชบุรี กรมอนามัย

Top 5

บริษัท ทีโอที จำกัด,TOT,รัฐวิสาหกิจ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2563 ตั้งแต่ 5 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
กรมทรัพยากรน้ำ
บรรจุครั้งแรก 22 อัตรา 11ตำแหน่ง กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบเข้ารับราชการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา,กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13–19 กุมภาพันธ์2563
กรมทรัพยากรธรณี,ขอนแก่น,ลำปาง,ปทุมธานี
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563