JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ก.พ. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 - 23 มกราคม 2563

ขอนแก่น,สำนักงานทางหลวงที่ 7,กรมทางหลวง,ชัยภูมิ,อุดรธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
กลุ่มงาน บริการ
อัตราว่าง 1 อัตรา สังกัดแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.-ปวท.-ปวส. สาขาที่เหมาะสมกับงาน

2 ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
อัตราว่าง 1 อัตรา สังกัดแขวงทางหลวงชัยภูมิ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.-ปวท.-ปวส.สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3 ตำแหน่ง พนักงานโยธา
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
อัตราว่าง 2 อัตรา สังกัดแขวงทางหลวงชัยภูมิ และอุดรธานี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.-ปวท.-ปวส.สาขาช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม

4 ตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
อัตราว่าง 1 อัตรา แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.-ปวท.-ปวส.สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างโลหะ ช่างโลหะอุตสาหกรรม

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) กรมทางหลวง 37 ถ.ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 - 23 มกราคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : ขอนแก่น สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง ชัยภูมิ อุดรธานี

Top 5

ระยอง,สุรินทร์,เชียงใหม่,ภูเก็ต,ประจวบคีรีขันธ์,ลพบุรี,พิจิตร,นครสวรรค์,สตูล,ชลบุรี,กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ปวส. - ป.ตรี - ป.โท 16 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563
สำนักงานกิจการยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 - 19500 บาท ไม่ต้องผ่านภาค ก เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2563
กรมทรัพยากรธรณี,ขอนแก่น,ลำปาง,ปทุมธานี
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ ถึง 17 มีนาคม 2563