JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดรับสมัคร 8 - 16 มกราคม พ.ศ. 2563

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,กรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางบริหารธุรกิจ เลขานุการ บัญชี การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ยกเว้นเกษตร ช่างอุตสาหกรรม ศิลปะเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร 8 - 16 มกราคม พ.ศ. 2563

วันที่เปิดรับสมัคร : File แนบ
ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

Tags : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5
การไฟฟ้านครหลวง,MEA
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานของ MEA 22 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นครราชสีมา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ รวม 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 18 กันยายน 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 17,กรมทางหลวง,
สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 28 กันยายน 8 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ลำปาง,กรมป่าไม้,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ จำนวน 848 ราย เปิดรับสมัคร 14 - 21 กันยายน 2563