JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ก.พ. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสำรวจ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร - 24 มกราคม 2563

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา,สงขลา,กรมธนารักษ์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9400 + เงินเพิ่มการครองชีพ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีดังนี้
1 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ป.5 ขึ้นไป
2 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
3 สามารถขับรถยนต์บรรทุก, รถยนต์ (รถตู้) และรถจักรยานยนต์ ได้
4 มีความชำนาญในเรื่องของเส้นทางในจังหวัดสงขลา
5 มีภูมิลำเนาในท้องที่อำเภอเมืองสงขลา
6 เพศชาย

2 ตำแหน่งพนักงานสำรวจ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9400 + เงินเพิ่มการครองชีพ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครในตำแหน่งพนักงานสำรวจ จะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เลขที่ 17 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
วันที่เปิดรับสมัคร : 6 - 24 มกราคม 2563

File แนบ


Tags : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา สงขลา กรมธนารักษ์

Top 5

ระยอง,สุรินทร์,เชียงใหม่,ภูเก็ต,ประจวบคีรีขันธ์,ลพบุรี,พิจิตร,นครสวรรค์,สตูล,ชลบุรี,กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ปวส. - ป.ตรี - ป.โท 16 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563
สำนักงานกิจการยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 - 19500 บาท ไม่ต้องผ่านภาค ก เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2563
กรมทรัพยากรธรณี,ขอนแก่น,ลำปาง,ปทุมธานี
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ ถึง 17 มีนาคม 2563