JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 12 ส.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสำรวจ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร - 24 มกราคม 2563

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา,สงขลา,กรมธนารักษ์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9400 + เงินเพิ่มการครองชีพ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีดังนี้
1 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ป.5 ขึ้นไป
2 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
3 สามารถขับรถยนต์บรรทุก, รถยนต์ (รถตู้) และรถจักรยานยนต์ ได้
4 มีความชำนาญในเรื่องของเส้นทางในจังหวัดสงขลา
5 มีภูมิลำเนาในท้องที่อำเภอเมืองสงขลา
6 เพศชาย

2 ตำแหน่งพนักงานสำรวจ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9400 + เงินเพิ่มการครองชีพ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครในตำแหน่งพนักงานสำรวจ จะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เลขที่ 17 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
วันที่เปิดรับสมัคร : 6 - 24 มกราคม 2563

File แนบ


ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

Tags : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา สงขลา กรมธนารักษ์

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5