JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2565

งานในสถานศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มกราคม 2563


งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ

ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จํานวน 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
คุณสมบัติ
1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2 มีความรู้ความสามารถด้านงานสารบรรณ, มีความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี,สามารถใช้งาน Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint), Photoshop, และอื่นๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
3 มีความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานเป็นทีม ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ได้
4 เคยมีประสบการณ์ด้านงานธุรการและงานกิจกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

✍️✍️โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มกราคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา(อาคารกิจการนักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว 165 หมู่ 5 ถนน เลี่ยงเมืองพิษณุโลก ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

พิษณุโลก,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มกราคม 2563
วันที่โพส 7 ม.ค. 2563

Top 5
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 28 มกราคม 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 25 มกราคม 2565
กรมเจ้าท่า รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครวันที่ 10 - 27 มกราคม พ.ศ. 2565
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 18 - 24 มกราคม พ.ศ. 2565
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิดรับสมัคร 17 - 21 มกราคม พ.ศ. 2565