JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 ก.ค. 2565

งานในสถานศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มกราคม 2563


งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ

ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จํานวน 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
คุณสมบัติ
1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2 มีความรู้ความสามารถด้านงานสารบรรณ, มีความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี,สามารถใช้งาน Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint), Photoshop, และอื่นๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
3 มีความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานเป็นทีม ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ได้
4 เคยมีประสบการณ์ด้านงานธุรการและงานกิจกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

✍️✍️โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มกราคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา(อาคารกิจการนักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว 165 หมู่ 5 ถนน เลี่ยงเมืองพิษณุโลก ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File แนบ..


***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

พิษณุโลก,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มกราคม 2563
วันที่โพส 7 ม.ค. 2563


สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 23 อัตรา เงินเดือน 20,000 - 70,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2565
Top 5
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 85 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2565 - 4 กรกฎาคม 2565
กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการบรรจุครั้งแรก 300 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 กรกฎาคม 2565 - 5 สิงหาคม 2565
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (หลายจังหวัด) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 7 กรกฎาคม 2565
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร และพนักงานบริการ รับสมัคร 30 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 4 - 8 กรกฎาคม 2565