JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 31 มกราคม 2563


ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ส่วนกลางและภูมิภาค ยกเว้น นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา(เฉพาะอำเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ)
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้)
ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส  ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา(เฉพาะอำเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ส่วนกลางและภูมิภาค ยกเว้น นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา(เฉพาะอำเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ)
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา

4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้)
ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส  ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา(เฉพาะอำเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา

5 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ส่วนกลางและภูมิภาค ยกเว้น นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา(เฉพาะอำเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ)
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

6 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้)
ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส  ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา(เฉพาะอำเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

สมัครทางเว็บไซต์ : https://dsdw.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : 13 - 31 มกราคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,สตูล,สงขลา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 - 31 มกราคม 2563
วันที่โพส 2 ม.ค. 2563

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564