JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 เม.ย. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 27 ธันวาคม 2562

รัฐวิสาหกิจ,การประปาส่วนภูมิภาค,การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4,สุราษฎร์ธานี,พังงา,ชุมพร,ภูเก็ต,นครศรีธรรมราช,ระนอง,กระบี่

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการประปาทันใจ ระยะ 2

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ปัจจุบันมีประปาสาขาในสังกัดจำนวน 24 สาขา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ช่างโยธา
จำนวน 4 อัตรา
คุณวุฒิ ปวส. ทางช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4) 31/15 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน, ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 11 - 27 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : รัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 สุราษฎร์ธานี พังงา ชุมพร ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่

Top 5

กรมการขนส่งทางบก
(ไม่เอาภาค ก) กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม 2563 - 16 เมษายน 2563
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.- ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2563
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 8 เมษายน พ.ศ. 2563
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4 รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. | 788 อัตรา )กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563