JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 5 มิ.ย. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นักประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2562

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ,วช.

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการกลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์
จํานวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 15000 บาท

คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกิน35 ปี
2.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
3.มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นอย่างดี
4.มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทําภาพกราฟิกต่าง ๆ และอินโฟกราฟิกได้เป็นอย่างดี
6. มีความมุ่งมั่นในการทํางานสามารถปรับตัวเข้ากับระบบของราชการได้
7.มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีservicemind
8.มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงตรงต่อเวลาพร้อมทั้งรักษาความลับต่างๆของทางราชการได้
9.สามารถทํางานเป็นทีมสามารถปรับตัวและเรียนรู้งานได้ดี
10.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
11.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

เอกสารการสมัคร
1.สําเนาปริญญาบัตรและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จํานวนอย่างละ 1 ชุด
2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน1ชุด
3.สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน 1ชุด
4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด1นิ้วจํานวน 1รูป
5. ใบรับรองการผ่านงาน,ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร,ใบสําคัญอื่นๆ(ถ้ามี)

ลักษณะงาน
1.ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
2. ใช้โปรแกรมสําหรับงานกราฟิกได้ดี
3. ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อVDO ได้
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

การสมัครสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ชั้น 1อาคารวช.1 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 025791370 –9 ต่อ 851
ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.

Top 5

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,กระบี่,กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงราย,เชียงใหม่,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นนทบุรี,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,ปทุมธานี,ประจวบคีรีขันธ์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พระนครศรีอยุธยา,พะเยา,พังงา,พัทลุง,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,เลย,ลำปาง,ลำพูน,ศีรสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สตูล,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อ่างทอง,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี
ไม่เอาภาค ก. รับทั่วประเทศ 82 อัตรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
กรมส่งเสริมสหกรณ์,อ่างทอง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 10 มิถุนายน 2563
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ (ส่วนกลาง) เปิดรับสมัคร 9 - 15 มิถุนายน 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 42 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเปิดรับสมัคร 4 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563