JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 14 ธ.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นักประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2562
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ,วช.
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการกลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์
จํานวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 15000 บาท

คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกิน35 ปี
2.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
3.มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นอย่างดี
4.มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทําภาพกราฟิกต่าง ๆ และอินโฟกราฟิกได้เป็นอย่างดี
6. มีความมุ่งมั่นในการทํางานสามารถปรับตัวเข้ากับระบบของราชการได้
7.มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีservicemind
8.มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงตรงต่อเวลาพร้อมทั้งรักษาความลับต่างๆของทางราชการได้
9.สามารถทํางานเป็นทีมสามารถปรับตัวและเรียนรู้งานได้ดี
10.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
11.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

เอกสารการสมัคร
1.สําเนาปริญญาบัตรและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จํานวนอย่างละ 1 ชุด
2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน1ชุด
3.สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน 1ชุด
4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด1นิ้วจํานวน 1รูป
5. ใบรับรองการผ่านงาน,ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร,ใบสําคัญอื่นๆ(ถ้ามี)

ลักษณะงาน
1.ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
2. ใช้โปรแกรมสําหรับงานกราฟิกได้ดี
3. ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อVDO ได้
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

การสมัครสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ชั้น 1อาคารวช.1 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 025791370 –9 ต่อ 851
ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 70 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563
กรมป่าไม้,เชียงใหม่,ขอนแก่น,ลำปาง,นครราชสีมา,ตาก,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี
กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ไม่เอาภาค ก.รวม 49 อัตรา. เปิดรับสมัคร 13 -20 ธันวาคม2563
สุโขทัย,อุดรธานี,ปราจีนบุรี,บุรีรัมย์,กรมศิลปากร,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่ต้องผ่านภาค ก
กรมศิลปากร (ส่วนกลางและภูมิภาค) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา (ไม่เอาภาค ก.) 19 ตำแหน่ง 21 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 31 ธันวาคม 2562
นครศรีธรรมราช,PEA,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงาน 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 13 ธันวาคม 2562
รัฐวิสาหกิจ,การประปาส่วนภูมิภาค,การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4,สุราษฎร์ธานี,พังงา,ชุมพร,ภูเก็ต,นครศรีธรรมราช,ระนอง,กระบี่
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 27 ธันวาคม 2562
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 ถึง 8 มกราคม 2563
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน),BEM
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน 22 ตำแหน่ง 36 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ฉะเชิงเทรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้า ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา
สถาบันการบินพลเรือน,ประจวบคีรีขันธ์,อู่ตะเภา
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 25 ธันวาคม 2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี - ป.โท เปิดรับสมัคร 3 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ดูทั้งหมด