JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ก.ย. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัคร วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ / ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบบุคลากรจ้างเหมาบริการ (วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล) กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 วิศวกรไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2 วิศวกรโยธา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

3 วิศวกรเครื่องกล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิธีสมัคร : ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ / ด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองมาตราฐานวิศวกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2562

ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

File.. แนบ
Tags : องค์การจัดการน้ำเสีย

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5
การไฟฟ้านครหลวง,MEA
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานของ MEA 22 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นครราชสีมา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ รวม 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 18 กันยายน 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 17,กรมทางหลวง,
สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 28 กันยายน 8 ตุลาคม 2563
ลำปาง,กรมป่าไม้,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ จำนวน 848 ราย เปิดรับสมัคร 14 - 21 กันยายน 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563