JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 14 ธ.ค. 2562

งานธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่ง Call Center วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 12 - 18 ธันวาคม 2562
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภทที่ 1(Call Center)ประจำปีบัญชี 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ลูกจ้างประเภทที่ 1(Call Center)
อัตราเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด โดยให้รับเงินเดือนขั้นต้นของลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการระดับมาตรฐานกลุ่ม 4 เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง(สำเร็จการศึกษาภายในวันที่10 ธันวาคม 2562)
2 สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25คำ/นาที
3 สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี
4 สามารถทำงานเป็นกะตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข (ตามเอกสารแนบท้าย)
5 มีน้ำเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง
6 มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดัน เร่งรัด สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง
7 ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้
8 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครทางเว็บไซต์ : http://www.irecruitbaac.com/Login.htm?mode=index
วันที่เปิดรับสมัคร : 12 - 18 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 70 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563
กรมป่าไม้,เชียงใหม่,ขอนแก่น,ลำปาง,นครราชสีมา,ตาก,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี
กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ไม่เอาภาค ก.รวม 49 อัตรา. เปิดรับสมัคร 13 -20 ธันวาคม2563
สุโขทัย,อุดรธานี,ปราจีนบุรี,บุรีรัมย์,กรมศิลปากร,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่ต้องผ่านภาค ก
กรมศิลปากร (ส่วนกลางและภูมิภาค) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา (ไม่เอาภาค ก.) 19 ตำแหน่ง 21 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 31 ธันวาคม 2562
นครศรีธรรมราช,PEA,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงาน 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 13 ธันวาคม 2562
รัฐวิสาหกิจ,การประปาส่วนภูมิภาค,การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4,สุราษฎร์ธานี,พังงา,ชุมพร,ภูเก็ต,นครศรีธรรมราช,ระนอง,กระบี่
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 27 ธันวาคม 2562
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 ถึง 8 มกราคม 2563
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน),BEM
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน 22 ตำแหน่ง 36 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ฉะเชิงเทรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้า ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา
สถาบันการบินพลเรือน,ประจวบคีรีขันธ์,อู่ตะเภา
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 25 ธันวาคม 2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี - ป.โท เปิดรับสมัคร 3 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ดูทั้งหมด