JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 ก.ย. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 36 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 15000 - 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีประยุกต์ ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางเคมี-ชีววิทยา ทางปิโตรเคมี ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม หรือทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชัววิทยา ทางวิทยาศษสตร์ประยุกต์ ทางจุลชีววิทยา ทางจุลวิทยาอุตสาหกรรม ทางชีวเคมี หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางชีวเคมี ทางชีววิทยา หรือ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางชีววิทยา

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
จำนวน 30 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบัญชี

สมัครทางเว็บไซต์ : https://www.excise.go.th/job
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

Tags : กรมสรรพสามิต

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5
การไฟฟ้านครหลวง,MEA
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานของ MEA 22 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นครราชสีมา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ รวม 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 18 กันยายน 2563
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 24 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 17,กรมทางหลวง,
สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 28 กันยายน 8 ตุลาคม 2563
ลำปาง,กรมป่าไม้,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ จำนวน 848 ราย เปิดรับสมัคร 14 - 21 กันยายน 2563