JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 12 ส.ค. 2563

งานสาธารณสุข

รพ.เจ้าพระยายมราช รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สุพรรณบุรี,นักวิชาการสาธารณสุข

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย3างอื่นที่เทียบได!ไม3ต่ํากว3านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอํานวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น 8๘ อาคารอํานวยการ) รพ.เจ้าพระยายมราช,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่อยู่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

Tags : สุพรรณบุรี นักวิชาการสาธารณสุข

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5