JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 ธ.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง : นักสื่อสารมวลชน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2. ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ (ภาครัฐ/เอกชน) มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 เลขที่ 20/1 ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

Tags : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, อุดรธานี, หนองคาย,บึงกาฬ, หนองบัวลำภู, เลย, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, สกลนคร
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วันที่โพส 13 พ.ย. 2562

Top 5
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563