JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 14 ธ.ค. 2562

งานธนาคาร

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานประจำฝ่ายตรวจสอบ ประจำปีบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22พฤศจิกายน 2562
ธ.ก.ส.,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจำฝ่ายตรวจสอบ ระดับ 10 จำนวน 1อัตรา และระดับ 8 -9 จำนวน 1อัตรา

หัวหน้าสายตรวจสอบ ระดับ 10
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านบัญชี การสอบบัญชีเศรษฐศาสตร์ (ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร) การเงินการธนาคาร การเงินธุรกิจ การตรวจสอบภายใน บริหารการเงิน การเงินและการลงทุน การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการคลัง การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ

พนักงานตรวจสอบ ระดับ 8 -9
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านบัญชี การสอบบัญชี เศรษฐศาสตร์ (ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร) การเงินการธนาคาร การเงินธุรกิจ การตรวจสอบภายใน บริหารการเงิน การเงินและการลงทุน การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการคลัง การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ

สมัครทาง http://www.irecruitbaac.com
วันที่รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 70 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563
กรมป่าไม้,เชียงใหม่,ขอนแก่น,ลำปาง,นครราชสีมา,ตาก,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี
กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ไม่เอาภาค ก.รวม 49 อัตรา. เปิดรับสมัคร 13 -20 ธันวาคม2563
สุโขทัย,อุดรธานี,ปราจีนบุรี,บุรีรัมย์,กรมศิลปากร,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่ต้องผ่านภาค ก
กรมศิลปากร (ส่วนกลางและภูมิภาค) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา (ไม่เอาภาค ก.) 19 ตำแหน่ง 21 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 31 ธันวาคม 2562
นครศรีธรรมราช,PEA,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงาน 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 13 ธันวาคม 2562
รัฐวิสาหกิจ,การประปาส่วนภูมิภาค,การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4,สุราษฎร์ธานี,พังงา,ชุมพร,ภูเก็ต,นครศรีธรรมราช,ระนอง,กระบี่
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 27 ธันวาคม 2562
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 ถึง 8 มกราคม 2563
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน),BEM
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน 22 ตำแหน่ง 36 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ฉะเชิงเทรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้า ประกาศรับสมัครงาน 2 อัตรา
สถาบันการบินพลเรือน,ประจวบคีรีขันธ์,อู่ตะเภา
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 25 ธันวาคม 2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี - ป.โท เปิดรับสมัคร 3 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ดูทั้งหมด