JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 ม.ค. 2564

งานสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 50 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 14 พฤศจิกายน 2562


สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งนักจิตวิทยาให้การปรึกษา 50 อัตรา ค่าตอบแทน 15,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาหรือจิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษา สาขาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ให้บริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตทางโทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต 1323 และ ให้บริการปรึกษาทางข้อความในเพจเฟซบุ๊กฯ 1323

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
วันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 14 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 50 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 14 พฤศจิกายน 2562
วันที่โพส 4 พ.ย. 2562

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564