JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 ธ.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

ศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ จำนวน 45 อัตรา [ 8 - 11 ตุลาคม 2562 ]


ศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ
จำนวน 45 อัตรา
อัตราจ้างเหมาเดือนะ 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีด้านเกษตรศาสตร์ ทุกสาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป ศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น บ้านหนองน้ำเกลี้ยง ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : 8 - 11 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

Tags : ศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ขอนแก่น

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น,ขอนแก่น
ศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ จำนวน 45 อัตรา [ 8 - 11 ตุลาคม 2562 ]
วันที่โพส 9 ต.ค. 2562

Top 5
ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงานรอบใหญ่ 400 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด สมัครจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
เพชรบุรี,PEA,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ภาคใต้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฎิบัติงาน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 - 27 พฤศจิกายน 2563
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 34 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563