JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ต.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

ศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ จำนวน 45 อัตรา [ 8 - 11 ตุลาคม 2562 ]
ศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น,ขอนแก่น
ศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ
จำนวน 45 อัตรา
อัตราจ้างเหมาเดือนะ 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีด้านเกษตรศาสตร์ ทุกสาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป ศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น บ้านหนองน้ำเกลี้ยง ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : 8 - 11 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : ศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ขอนแก่น

1 สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [ 24 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 ]

3 รับทั่วประเทศ 153 อัตรา กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี -ป.โท [ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2562 ]

4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 37680 บาท [ 17 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ]

5 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 4 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ]

6 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

7 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 15 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

8 กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

9 สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562

10 องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานเพื่อบรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัคร 17 - 31 ตุลาคม 2562