JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ก.พ. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 18 ตุลาคม 2562

กรมปศุสัตว์

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน- ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนน พญาไท แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 กันยายน - 18 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมปศุสัตว์

Top 5

ระยอง,สุรินทร์,เชียงใหม่,ภูเก็ต,ประจวบคีรีขันธ์,ลพบุรี,พิจิตร,นครสวรรค์,สตูล,ชลบุรี,กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ปวส. - ป.ตรี - ป.โท 16 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563
สำนักงานกิจการยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18000 - 19500 บาท ไม่ต้องผ่านภาค ก เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2563
กรมทรัพยากรธรณี,ขอนแก่น,ลำปาง,ปทุมธานี
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ ถึง 17 มีนาคม 2563