JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 ธ.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ตั้งแต่บัดนี - 8 ตุลาคม 2562


ประกาศด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่า ม.3

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ 206 ถนน อาจณรงค์ แขวง ท่าเรือ คลองเตย, เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี - 8 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

Tags : ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ
ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ตั้งแต่บัดนี - 8 ตุลาคม 2562
วันที่โพส 30 ก.ย. 2562

Top 5
ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงานรอบใหญ่ 400 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด สมัครจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
เพชรบุรี,PEA,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ภาคใต้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฎิบัติงาน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 - 27 พฤศจิกายน 2563
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 34 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563