JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 15 ก.ย. 2562

งานในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 9 กันยายน - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

2. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)

3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Microsoft Office, Adobe Photoshop เป็นต้น

4. มีทักษะในการประสานงานและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถจัดทำรายงานการประชุมและจัดทำข้อมูลสรุปผลเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารได้

5. หากมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีผลสอบการวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC หรือ IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครทางเว็บไซต์ : https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=2480
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
Tags : มหาวิทยาลัยมหิดล

1 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 20 กันยายน พ.ศ. 2562

2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 11 กันยายน 2562

3 ส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 กันยายน 2562 - 10 ตุลาคม 2562

4 กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 20 - 26 กันยายน 2562

5 กรมทางหลวง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562

6 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 กันยายน พ.ศ. 2562

7 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม รับสมัคร พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 16 - 20 กันายน 2562

8 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปเิดรับสมัคร 12 - 18 กันยายน พ.ศ. 2562

9 องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 24 กันายน 2562

10 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 - 19 กันยายน พ.ศ. 2562