JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 5 ธ.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สถาบันราชประสมาสัย รับสมัครบุคคลเเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562


นักวิชาการเผยแพร่
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานการเจ้าหน้าที่ สถาบันราชประสมาสัย เลขที่ 15 หมู่ 7 ตำบลหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่เปิดรับสมัคร : 14 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562

File.. แนบ
Tags : สถาบันราชประสมาสัย สมุทรปราการ

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สถาบันราชประสมาสัย,สมุทรปราการ
สถาบันราชประสมาสัย รับสมัครบุคคลเเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 14 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562
วันที่โพส 6 ส.ค. 2562

Top 5
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563