JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 พ.ย. 2562

งานเอกชน

รับสมัครฝ่ายขายประจำภูมิภาค ****ด่วน****
ฝ่ายขาย
พว.รับสมัครฝ่ายขายภูมิภาค
 นำเสนอสินค้า ราคา และปิดการขายตามเป้าหมายบริษัท
 ดูแลลูกค้าเก่าเข้าพบลูกค้าใหม่ติดต่อประสานงาน ดูแลเขตการขายที่ได้รับผิดชอบ
 ขยายฐานลูกค้าเพิ่มยอดขาย ในเขตที่รับผิดชอบ
 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และบริการหลังการขาย
• เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกลักษณะดี
• มีความสามารถในการนำเสนอสินค้า, มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
• มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี

สนใจส่งประวัติระบุพื้นที่ขายได้ที่ Email : recruitment.pw5@hotmail.com
ฝ่ายบุคคล สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เลขที่ 1256/9 อาคาร พว. ชั้นที่ 1-5
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 02-243-8000 มือถือ 095-141-536
File.. แนบ
Tags : ฝ่ายขาย

1 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ผ่านภาค ก ก็สมัครได้) เปิดรับสมัคร 14 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562

2 กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 56 อัตรา เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครวันที่ 11 - 29 พฤศจิกายน 2562

3 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกาศรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช. - ปวส.- ป.ตรี - ป.โท เปิดรับสมัคร 11 - 26 พ.ย. 62

4 กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานฯ จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 18 - 28 พฤศจิกายน 2562

5 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 85. รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - วันที่ 4 ธันวาคม 2562 อัตรา

6 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 56 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

7 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครฯ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 11 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

8 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

9 กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

10 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562