JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ก.ค. 2562

งานเอกชน

ฝ่ายขาย

รับสมัครฝ่ายขายประจำภูมิภาค ****ด่วน****

พว.รับสมัครฝ่ายขายภูมิภาค
 นำเสนอสินค้า ราคา และปิดการขายตามเป้าหมายบริษัท
 ดูแลลูกค้าเก่าเข้าพบลูกค้าใหม่ติดต่อประสานงาน ดูแลเขตการขายที่ได้รับผิดชอบ
 ขยายฐานลูกค้าเพิ่มยอดขาย ในเขตที่รับผิดชอบ
 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และบริการหลังการขาย
• เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกลักษณะดี
• มีความสามารถในการนำเสนอสินค้า, มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
• มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี

สนใจส่งประวัติระบุพื้นที่ขายได้ที่ Email : recruitment.pw5@hotmail.com
ฝ่ายบุคคล สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เลขที่ 1256/9 อาคาร พว. ชั้นที่ 1-5
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 02-243-8000 มือถือ 095-141-536
File.. แนบ
Tags : ฝ่ายขาย

1 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 210 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 24 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562

2 กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 8 สิงหาคม 2562

3 กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครออนไลน์วันที่ 26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

4 สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 24 ก.ค. 2562

5 กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. ป.ตรี ทุกสาขาเปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

6 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2562

7 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

8 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22 - 31 ก.ค. 62

9 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าัรบราชการ เปิดรับสมัคร 25 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2562

10 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ต้องการรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562